Redwoodva.net | Top Pilot Historical

Top Pilots Historical Data


April 2018 Stats

Top Pilot for April 2018 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Josh Hippe - VRD84826
Ryan Walker - VRD00423
Dean Cooper - VRD78621
David Winter - VRD00310
Vyncent Guerra - VRD55810
Top Pilot for April 2018 (Hours Flown)
PilotHours Flown
Dean Cooper - VRD786148
Ryan Walker - VRD00477
Josh Hippe - VRD84871
Frank Lindberg - VRD46745
Vyncent Guerra - VRD55842
Top Pilot for April 2018 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
Dean Cooper - VRD78668368
Ryan Walker - VRD00430216
Josh Hippe - VRD84829531
Frank Lindberg - VRD46720024
Amrick Dhillon - VRD60315770