Redwoodva.net | Top Pilot

Top Pilot Statistics


Top Pilots All Time

Top Pilots All Time (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Ryan Walker - VRD004918
Vyncent Guerra - VRD558758
David Winter - VRD003715
Chad Jacobson - VRD006633
Eric Watters - VRD001503
Top Pilots All Time (Hours Flown)
PilotHours Flown
Vyncent Guerra - VRD5582,573
Ryan Walker - VRD0042,409
Dean Cooper - VRD7862,049
David Winter - VRD0031,595
Chad Jacobson - VRD0061,367

Current Month Statistics

Top Pilot for January 2020 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
James Tyler - VRD94331
David Winter - VRD00319
Eric Watters - VRD00118
Vyncent Guerra - VRD55814
Patrick Tembreull - VRD9078
Top Pilot for January 2020 (Hours Flown)
PilotHours Flown
James Tyler - VRD94377
Vyncent Guerra - VRD55873
Amrick Dhillon - VRD60327
David Winter - VRD00322
Troy Miles - VRD98920
Top Pilot for January 2020 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
James Tyler - VRD94334051
Vyncent Guerra - VRD55832545
Amrick Dhillon - VRD60313462
David Winter - VRD0039422
Troy Miles - VRD9898877

Historical Statistics

Monthly Stats
June - 2014
View
July - 2014
View
August - 2014
View
September - 2014
View
October - 2014
View
November - 2014
View
December - 2014
View
January - 2015
View
February - 2015
View
March - 2015
View
April - 2015
View
May - 2015
View
June - 2015
View
July - 2015
View
August - 2015
View
September - 2015
View
October - 2015
View
November - 2015
View
December - 2015
View
January - 2016
View
February - 2016
View
March - 2016
View
April - 2016
View
May - 2016
View
June - 2016
View
July - 2016
View
August - 2016
View
September - 2016
View
October - 2016
View
November - 2016
View
December - 2016
View
January - 2017
View
February - 2017
View
March - 2017
View
April - 2017
View
May - 2017
View
June - 2017
View
July - 2017
View
August - 2017
View
September - 2017
View
October - 2017
View
November - 2017
View
December - 2017
View
January - 2018
View
February - 2018
View
March - 2018
View
April - 2018
View
May - 2018
View
June - 2018
View
July - 2018
View
August - 2018
View
September - 2018
View
October - 2018
View
November - 2018
View
December - 2018
View
January - 2019
View
February - 2019
View
March - 2019
View
April - 2019
View
May - 2019
View
June - 2019
View
July - 2019
View
August - 2019
View
September - 2019
View
October - 2019
View
November - 2019
View
December - 2019
View
January - 2020
View