Redwoodva.net | Top Pilot

Top Pilot Statistics


Top Pilots All Time

Top Pilots All Time (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Ryan Walker - VRD004914
David Winter - VRD003657
Vyncent Guerra - VRD558635
Chad Jacobson - VRD006628
Eric Watters - VRD001430
Top Pilots All Time (Hours Flown)
PilotHours Flown
Ryan Walker - VRD0042,392
Vyncent Guerra - VRD5582,085
Dean Cooper - VRD7862,049
David Winter - VRD0031,487
Chad Jacobson - VRD0061,360

Current Month Statistics

Top Pilot for August 2019 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Vyncent Guerra - VRD55829
James Tyler - VRD94323
John Bauder - VRD99020
James Pryce - VRD9227
Amrick Dhillon - VRD6036
Top Pilot for August 2019 (Hours Flown)
PilotHours Flown
Vyncent Guerra - VRD55890
Amrick Dhillon - VRD60339
James Tyler - VRD94332
John Bauder - VRD99028
James Pryce - VRD92227
Top Pilot for August 2019 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
Vyncent Guerra - VRD55839760
Amrick Dhillon - VRD60319090
James Tyler - VRD94313426
James Pryce - VRD92211222
John Bauder - VRD99010693

Historical Statistics

Monthly Stats
June - 2014
View
July - 2014
View
August - 2014
View
September - 2014
View
October - 2014
View
November - 2014
View
December - 2014
View
January - 2015
View
February - 2015
View
March - 2015
View
April - 2015
View
May - 2015
View
June - 2015
View
July - 2015
View
August - 2015
View
September - 2015
View
October - 2015
View
November - 2015
View
December - 2015
View
January - 2016
View
February - 2016
View
March - 2016
View
April - 2016
View
May - 2016
View
June - 2016
View
July - 2016
View
August - 2016
View
September - 2016
View
October - 2016
View
November - 2016
View
December - 2016
View
January - 2017
View
February - 2017
View
March - 2017
View
April - 2017
View
May - 2017
View
June - 2017
View
July - 2017
View
August - 2017
View
September - 2017
View
October - 2017
View
November - 2017
View
December - 2017
View
January - 2018
View
February - 2018
View
March - 2018
View
April - 2018
View
May - 2018
View
June - 2018
View
July - 2018
View
August - 2018
View
September - 2018
View
October - 2018
View
November - 2018
View
December - 2018
View
January - 2019
View
February - 2019
View
March - 2019
View
April - 2019
View
May - 2019
View
June - 2019
View
July - 2019
View
August - 2019
View