Redwoodva.net | Top Pilot

Top Pilot Statistics


Top Pilots All Time

Top Pilots All Time (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Ryan Walker - VRD004773
Chad Jacobson - VRD006575
David Winter - VRD003529
Eric Watters - VRD001395
Justin Mutawassim - VRD613369
Top Pilots All Time (Hours Flown)
PilotHours Flown
Ryan Walker - VRD0041,969
Dean Cooper - VRD7861,453
Chad Jacobson - VRD0061,267
David Winter - VRD0031,245
Justin Mutawassim - VRD613977

Current Month Statistics

Top Pilot for February 2018 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Ben Sinclair - VRD91740
Chad Jacobson - VRD00614
Jerome Gagner - VRD80210
David Winter - VRD0039
Ryan Walker - VRD0049
Top Pilot for February 2018 (Hours Flown)
PilotHours Flown
Ben Sinclair - VRD91791
Luke Khoo - VRD91464
Shaun Milner - VRD91046
Dean Cooper - VRD78641
Jerome Gagner - VRD80230
Top Pilot for February 2018 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
Ben Sinclair - VRD91737576
Luke Khoo - VRD91429620
Shaun Milner - VRD91021942
Dean Cooper - VRD78617411
Ryan Walker - VRD00414425

Historical Statistics

Monthly Stats
June - 2014
View
July - 2014
View
August - 2014
View
September - 2014
View
October - 2014
View
November - 2014
View
December - 2014
View
January - 2015
View
February - 2015
View
March - 2015
View
April - 2015
View
May - 2015
View
June - 2015
View
July - 2015
View
August - 2015
View
September - 2015
View
October - 2015
View
November - 2015
View
December - 2015
View
January - 2016
View
February - 2016
View
March - 2016
View
April - 2016
View
May - 2016
View
June - 2016
View
July - 2016
View
August - 2016
View
September - 2016
View
October - 2016
View
November - 2016
View
December - 2016
View
January - 2017
View
February - 2017
View
March - 2017
View
April - 2017
View
May - 2017
View
June - 2017
View
July - 2017
View
August - 2017
View
September - 2017
View
October - 2017
View
November - 2017
View
December - 2017
View
January - 2018
View
February - 2018
View