Redwoodva.net | Top Pilot

Top Pilot Statistics


Top Pilots All Time

Top Pilots All Time (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Ryan Walker - VRD004912
David Winter - VRD003649
Chad Jacobson - VRD006622
Vyncent Guerra - VRD558507
Eric Watters - VRD001430
Top Pilots All Time (Hours Flown)
PilotHours Flown
Ryan Walker - VRD0042,385
Dean Cooper - VRD7862,049
Vyncent Guerra - VRD5581,596
David Winter - VRD0031,473
Chad Jacobson - VRD0061,352

Current Month Statistics

Top Pilot for April 2019 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Vyncent Guerra - VRD55826
Steven Riegel - VRD7106
James Tyler - VRD9435
John Bauder - VRD9904
Isaac Rodriguez Borrego - VRD9953
Top Pilot for April 2019 (Hours Flown)
PilotHours Flown
Vyncent Guerra - VRD558117
Brutus Dardenne - VRD59923
Ryan Walker - VRD00420
James Tyler - VRD94319
Matthew Crawford - VRD66612
Top Pilot for April 2019 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
Vyncent Guerra - VRD55849259
Brutus Dardenne - VRD5999451
Ryan Walker - VRD0048748
James Tyler - VRD9438223
Matthew Crawford - VRD6665189

Historical Statistics

Monthly Stats
June - 2014
View
July - 2014
View
August - 2014
View
September - 2014
View
October - 2014
View
November - 2014
View
December - 2014
View
January - 2015
View
February - 2015
View
March - 2015
View
April - 2015
View
May - 2015
View
June - 2015
View
July - 2015
View
August - 2015
View
September - 2015
View
October - 2015
View
November - 2015
View
December - 2015
View
January - 2016
View
February - 2016
View
March - 2016
View
April - 2016
View
May - 2016
View
June - 2016
View
July - 2016
View
August - 2016
View
September - 2016
View
October - 2016
View
November - 2016
View
December - 2016
View
January - 2017
View
February - 2017
View
March - 2017
View
April - 2017
View
May - 2017
View
June - 2017
View
July - 2017
View
August - 2017
View
September - 2017
View
October - 2017
View
November - 2017
View
December - 2017
View
January - 2018
View
February - 2018
View
March - 2018
View
April - 2018
View
May - 2018
View
June - 2018
View
July - 2018
View
August - 2018
View
September - 2018
View
October - 2018
View
November - 2018
View
December - 2018
View
January - 2019
View
February - 2019
View
March - 2019
View
April - 2019
View