Redwoodva.net | Top Pilot

Top Pilot Statistics


Top Pilots All Time

Top Pilots All Time (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Vyncent Guerra - VRD0091195
Ryan Walker - VRD004951
David Winter - VRD003950
James Tyler - VRD943831
Eric Watters - VRD001704
Top Pilots All Time (Hours Flown)
PilotHours Flown
Vyncent Guerra - VRD0094,694
James Tyler - VRD9432,512
Ryan Walker - VRD0042,475
David Winter - VRD0032,083
Dean Cooper - VRD7862,049

Current Month Statistics

Top Pilot for January 2022 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Adam McMurray - VRD77311
Vyncent Guerra - VRD00910
James Tyler - VRD9437
Scott Calhoun - VRD10545
Norman Maddox - VRD6843
Top Pilot for January 2022 (Hours Flown)
PilotHours Flown
Vyncent Guerra - VRD00932
James Tyler - VRD94326
Adam McMurray - VRD77312
Scott Calhoun - VRD105412
Norman Maddox - VRD6846
Top Pilot for January 2022 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
Vyncent Guerra - VRD00915468
James Tyler - VRD94310865
Adam McMurray - VRD7734997
Scott Calhoun - VRD10544911
Norman Maddox - VRD6842140

Historical Statistics

Monthly Stats
June - 2014
View
July - 2014
View
August - 2014
View
September - 2014
View
October - 2014
View
November - 2014
View
December - 2014
View
January - 2015
View
February - 2015
View
March - 2015
View
April - 2015
View
May - 2015
View
June - 2015
View
July - 2015
View
August - 2015
View
September - 2015
View
October - 2015
View
November - 2015
View
December - 2015
View
January - 2016
View
February - 2016
View
March - 2016
View
April - 2016
View
May - 2016
View
June - 2016
View
July - 2016
View
August - 2016
View
September - 2016
View
October - 2016
View
November - 2016
View
December - 2016
View
January - 2017
View
February - 2017
View
March - 2017
View
April - 2017
View
May - 2017
View
June - 2017
View
July - 2017
View
August - 2017
View
September - 2017
View
October - 2017
View
November - 2017
View
December - 2017
View
January - 2018
View
February - 2018
View
March - 2018
View
April - 2018
View
May - 2018
View
June - 2018
View
July - 2018
View
August - 2018
View
September - 2018
View
October - 2018
View
November - 2018
View
December - 2018
View
January - 2019
View
February - 2019
View
March - 2019
View
April - 2019
View
May - 2019
View
June - 2019
View
July - 2019
View
August - 2019
View
September - 2019
View
October - 2019
View
November - 2019
View
December - 2019
View
January - 2020
View
February - 2020
View
March - 2020
View
April - 2020
View
May - 2020
View
June - 2020
View
July - 2020
View
August - 2020
View
September - 2020
View
October - 2020
View
November - 2020
View
December - 2020
View
January - 2021
View
February - 2021
View
March - 2021
View
April - 2021
View
May - 2021
View
June - 2021
View
July - 2021
View
August - 2021
View
September - 2021
View
October - 2021
View
November - 2021
View
December - 2021
View
January - 2022
View